October 24, 2015

Halloween 2015

I do not know where it came from, but little inclination arised to create something *harsher*  ^. ^ ... But that's me, I am not going to paint same thing over and over again. Only when I come across new theme, technique or medium, then I move a bit further, even if it means more work ... I do not regret.
Hmm .. what about next time. ^. ^

Wishing you a wonderful autumn.

* * *

Netuším jak je to možné, ale kde se vzala, tu se vzala chuť vytvořit něco *drsnějšího*. ^.^ ... Ale to jsem celá já, eště abych malovala *cosi* stále dokola. Jen, když nakousnu nové téma, techniku nebo médium, pak se posouvám zase o kus dál, přestože to znamená více práce, ...  nelituji. 
Hmm.. co to asi bude příště. ^.^

Přeji Vám krásný podzim.

Vampiress - Vampířice

School - Škola

No comments:

Post a Comment