November 30, 2015

Illustrations for a short film

I've always wanted to work on a film, and this year I had such an opportunity. It was a short film called "Přízraky ze Supí hory" ("Spirits of the Vulture Mountain"(loosely translated)), shows a story on the theme of one of Teplice legends. My job was to paint the environment / background for this film. It was very interesting work, and even more interesting result. * My * pictures remained mere images, until Miroslav started to work with them, and they began to come alive ... by movement, music, narration, actors ... full of magic. ^. ^

I am glad I was involved in this project, my horizons broadened again... fantastic! * dance * I greatly appreciate the fact that my director, Miroslav Bula, chose me for the job.

Thank you, Miroslav.
More of Miroslav's works can be found at his website .

* * *

Vždycky jsem si přála pracovat na filmu a tento rok jsem právě takovou možnost měla. Jednalo se o krátký film s názvem "Přízraky ze Supí hory", šlo o povídku na motivy jedné z teplických pověstí. Mým úkolem bylo namalovat prostředí/pozadí pro tento film. Byla to velmi zajímavá práce a ještě zajímavější výsledek. *Mé* obrázky zůstávaly pouhými obrázky, dokud s nimi Miroslav nezačal pracovat a ony začaly ožívat, ... pohybem, hudbou, vyprávěním, herci ... úplná magie. ^.^

Moc ráda jsem se na tomto projektu podílela, o tolik jsem si rozšířila obzory, ... paráda! *dance* Velmi si vážím toho, že si mě režisér, Miroslav  Bula pro tuto práci vybral.

Děkuji, Mirku.
Více z Miroslavovy tvorby můžete vidět na jeho stránkách .


* * *


* * *

Painted Backgrounds digitally - Malovaná pozadí digitálně
No comments:

Post a Comment