September 30, 2013

Acrylic Painting - Breeze

No matter where you are currently, when soft breeze lightly promise you the next season ... The temperature, smell ... bring joy.

I stayed at illustrative processing, as in my preceding figures.
Acrylics on paper 21 cm x 30 cm (A4).
* * *
Nezáleží na tom, v kterém ročním období se zrovna nacházíte, když vás ovane lehký příslib další sezóny ... Ta teplota, vůně ... přinášejí radost.

Zůstala jsem u ilustrativního zpracování, jako v mých předcházejích obrázcích. 
Akryly na papíře 21cm x 30cm (A4).Initial sketch - Počáteční skica

Breeze - Vánek

September 11, 2013

Acrylic illustrations - Boy and Girl

It was nice to work on these illustrations, they are thematically relieved, colorful, playful, ... just fine. :) Each with slightly different processing ... interestingly, both approaches work. Superb.

Acrylic on paper 15 cm x 20 cm.

* * *
Bylo příjemné pracovat na těchto ilustracích, jsou tematicky odlehčeny, pestré, hravé, ... prostě fajn. :) Každá s lehce rozdílným zpracováním,... zajímavé, oba přístupy fungují. Supr.

Akryly na papíře 15cm x 20cm. 


Boy - Kluk

Detail
Girl - Holka

Detail