March 20, 2013

Digital Painting - Consequences


How well are we aware of the consequences of our actions?
What do we really admit?
What if we were wrong?
...

* * *
Jak dobře jsme si vědomi důsledků svých činů?
Co všechno si skutečně připouštíme?
Co když jsme se mýlili?
...


Consequences - Důsledky


March 8, 2013

Digital Painting - Curiosity

This picture cost me a lot of strength, but one should never despise a good lesson and it was worth it. :) I'm trying to work on very large dimensions and it is something quite different, I have so much to learn yet.

Curiosity or imagination, what came first?

* * * 
Tenhle obrázek mě stál hodně sil, ale člověk by nikdy neměl opovrhovat dobrou lekcí a tato za to stála. :) Snažím se pracovat na opravdu velkých rozměrech a je to něco docela jiného, mám se toho tolik co učit.

Zvědavost nebo představivost, co bylo dřív?

Curiosity - Zvědavost

Detail

Detail