July 23, 2015

Digital Paintings - Cute rodents in a way

Many artists are trying to find their style, technique or just the right brush and they feel that if they find it, then everything will go easily. I also was looking for ... and I realized that what I look for is an illusion. The world is constantly evolving and we likewise.

Finding the right digital brushes - On these three pictures, you can follow the development of both the use of brushes and style / technique. From softy brush over sharp after a combination of everything. Eventually I realized that even though I have several favorite brushes on which I can count, there is  goodness in it if I change the settings or create a completely new one to emphasize certain aspects of the image. The result is fresh, work is interesting, I can learn something new and my art can then flow like life itself.

Live today, not tomorrow. ^. ^

* * *

Mnoho výtvarníků se snaží najít si svůj styl, techniku anebo jen správný štětec a mají pocit, že když to najdou, všechno pak půjde prakticky samo. Taky jsem taková byla, taktéž jsem hledala, ... a zjistila jsem, že to, co hledám je jen iluze. Svět se neustále vyvíjí a my s ním.

Hledání toho pravého digitálního štětce - Na těchto třech obrázcích můžete sledovat vývoj jak v použití štětců, tak ve stylu/technice. Od softy štětců přes sharp po kombinaci všeho možného. Nakonec jsem zjistila, že ikdyž mám několik oblíbených štětců, na které se můžu spolehnout, je dobré, když změním jejich nastavení anebo vytvořím zcela nový, abych tak zdůraznila jisté aspekty obrázku. Výsledek je pak svěží, práce zajímavá, něco nového se naučím a můj art pak může plynout jako život sám.

Žijte dnes, nehledejte zítřek. ^.^


Lily of the valley - Konvalinka


Wisdom - Moudrost


Delicious - Delikatesa

No comments:

Post a Comment