June 22, 2015

Digital Paintings - Sport Games

For me it is important to discover, to learn, to push my own boundaries. It's not easy, but it's worth it.

So these two, I really enjoyed. Not only that, I processed a new topic - sport, but I also managed to create something different in style with bit of humor. Amazing. ^.^

In diversity there is such a nice freshness.
* * *

Pro mě je důležité objevovat, učit se, posouvat své vlastní hranice. Není to jednoduché, ale stojí to za to. 

Tak tyhle dva jsem si opravdu užila. Nejen, že jsem zpracovala nové téma - sport, ale také se mi povedlo vytvořit stylově něco odlišného s troškou humoru. Paráda. ^.^

V rozmanitosti je taková příjemná svěžest. 


Golf

Curling

No comments:

Post a Comment