September 26, 2014

Digital Painting - Liberty

There are people who know how to be free.

Relax and take a look ...
* * *

Jsou lidé, kteří vědí, jak být svobodnými.

Uvoněte se a pohlédněte ...

Liberty - Svoboda

Initial sketch - Počáteční náčrt

No comments:

Post a Comment