August 24, 2014

Wolf - acrylic painting

Each painting is teaching me something new, thanks for that. :) While working on this picture, I could try a new techniques and a result is a painting with classic look. When I look at my work, I'm not too narrowly focused in themes and techniques, nor in the media. And such diversity suits me. I like all kinds of commissions (they always represent a great challenge), and my own work too, where I try to push my boundaries. For me there is nothing more interesting than painting and creating.

Wolf - Acrylic on paper 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!
* * *

Každý obraz mě naučí něco nového, díky za to. :) Při práci na tomto obrázku jsem si mohla vyzkoušet nové techniky a vytvořit tak obraz s hodně klasickým vzhledem. Když se podívám na svoji tvorbu, nejsem příliš úzce zaměřená, jak v tématech, v technikách či médiích. A právě taková rozmanitost mi vyhovuje. Mám ráda zakázky všeho druhu (ty představují vždy velkou výzvu) i vlastní práci, kde se snažím posunout své hranice. Pro mě není nic zajímavějšího než malovat a tvořit.

Vlk - akryly na papíře 40 cm x 30 cm.

Viva la Art!

Wolf - Vlk

Progress - Postup


No comments:

Post a Comment