August 3, 2014

Commissioned paintings - Herbs

It was nice to work on these commissions, I like to paint natural motives. The theme of these commissions were mainly specific types of herbs (daisies, poppies, pansies, cornflowers, euphrasia and thyme) and another client request was the integration of small fairies in the picture. After agreement, I painted a meadow full of poppies and daisies (plus few animals), and for the second image I chose a basket full of herbs and fairies.
Images look great and I even fit them in frames. They suited them. :)

Both paintings done with acrylics on paper 32 cm x 24 cm.

* * *
Na této zakázce se mi pracovalo dobře, přírodní motivy maluji vždy ráda. Tématem zakázky byly hlavně specifické druhy bylinek (kopretiny, máky, chrpy macešky světlík lékařský a mateřídouška) a další požadavek klienta bylo zakomponování drobných víl do obrázku. Po domluvě jsem nakonec namalovala louku plnou máků a kopretin (přimalovala jsem také několik zvířat), a pro druhý obraz jsem zvolila košík se všemi bylinkami a vílami.
Obrázky se povedly a dokonce jsem je zasadila do rámků. Slušely jim. :)

Oba obrázky malovány akrylovými barvami na papír 32cm x 24cm.

Meadow - Louka
Basket - Košík
Photos taken hastily before packing.- Narychlo vyfoceno před zabalením.

No comments:

Post a Comment