October 8, 2014

Digital Painting - Nixa

This image was created during the 30-day trial of Photoshop CC, just Photoshop is considered the standard in the field of graphic design, photography, etc.. For ​​digital painting I used open-source programs such as Gimp or Krita and I wanted to know if a professional software is really that much better. 
I must admit work in Photoshop for me is pleasant, smooth, very core of the software is nimble without lags. As a painter I work mostly with brushes, clipping masks, adjustments and all of these components work perfectly. 
When I look at what I painted, I'm pleased, I find the picture more detailed, generally of better quality, more *clear*  (I concentrated purely on how to achieve better results in the painting in this software and not the theme ... even though that ugly fish looks cool :))

Sometimes you must do a complete crap, just to keep your sanity right. :)


* * *

Tento obrázek vznikl v průběhu mé 30ti denní zkušební verze Photoshopu CC, právě Photoshop je považován za standard v oblasti grafiky, designu, fotografie apod. Pro digitální malbu jsem používala open-source programy jako je Gimp nebo Krita a chtěla jsem vědět, jestli profesionální software je opravdu o tolik lepší.
Musím přiznat práce ve Photoshopu je pro mě příjemná, plynulá, samotné core programu je svižné bez sekanců. Jako malíř nejvíc pracuji se štětci, clipping maskami a konečnou úpravou (adjustments) a všechny tyto složky fungují bezvadně.
Když kouknu na to, co jsem namalovala , jsem spokojená, obrázek mi přijde detailnější, celkově kvalitnější, nějak *čistší* (soustředila jsem se jen na to, jak dosáhnout lepších výsledků v malování v tomto programu a ne na námět ... ikdyž ta humusácká ryba je cool :)) (humus-humr-whatever)

Člověk někdy musí udělat úplnou blbost, jen aby neztratil zdravý rozum. :)

Pečení holubi do huby nelítaj, ale mutantní humři ... kdo ví. ^.^


Nixa

No comments:

Post a Comment