April 16, 2014

Cliché

The cliché, mindlessly repetitive, banal. In other words, it was already there, boooring. It is everywhere and it is connected with some bad smell.


Why can not I paint such cat? Because genuine artist does not do anything already there. 
Everything repeats after all? Therefore, you have to come up with something new. 
Do I really have to? Of course. 
But it's nice ... Just do not tell anyone! 

  The cliché was, is and will be.


* * *
Klišé, bezmyšlenkovitě se opakující, banální. Jinak řečeno, to už tu bylo, nudaaa. Je všude kolem a je s ním spojen jakýsi puch.


Proč nemůžu namalovat přávě takovou micku? Protože ryzí umělec nedělá nic, co už tu bylo.
Všechno se přeci opakuje? Proto musíš přijít na něco nového.
A skutečně musím? Samozřejmě.
Vždyť je to hezké... Hlavně to nikomu neříkej!

 Klišé bylo, je a bude.

Leopard

No comments:

Post a Comment