March 21, 2014

Evolution of my portraiture

I think there is no artist who would not want to paint at least one portrait of a man. There's some kind of a bond, ... a reflection of humanity in the mirror of our minds. We can focus on quite different topics or we can be fascinated by a completely different world, but sometimes somewhere inside there is .... a face. Someone. The person.

I'm still trying to improve the portraiture of people, I'm making progress, yet ... damn, it's so difficult. Portrait of a man in an imperfect reflection must be perfect. Or not? ... Anyway, I will not give up.


* * *
Myslím, že neexistuje výtvarník, který by nechtěl namalovat, byť jen jediný, portrét člověka. Je v tom jakési pouto, ... odraz lidství v zrcadle našich myslí. Můžeme se zaměřit na docelá jiná témata, může nás fascinovat úplně jiný svět, přesto tam občas někde je .... tvář.  Někdo. Osoba.

Stále se snažím zlepšit se v portrétování lidí, dělám pokroky, přesto ... je to sakra těžké. Portrét člověka v odrazu nedokonalého musí být dokonalý. Anebo ne? ... Nehodlám se vzdát.


Some of my old portraits - Některé z mých starších portrétů.

Portrait of an Old Lady 2014 - Portrét starší dámy 2014
Portrait of a Woman 2014 - Portrét ženy 2014
Portrait of an Young Girl 2014 - Portrét mladé dívky 2014

No comments:

Post a Comment