August 14, 2013

Prints - Giclée

Yesterday I finally found a printing house that met all my expectations in terms of cooperation and quality of printing. I needed to print out two of my digital paintings and I have to say that beautiful prints I've never seen. Such saturation, depth, flawless quality, all that on extra quality Somerset paper .... simply beautiful. Perfection.

So if a client wishes such as giclée of my digital work, I can guarantee top quality ...ehm well, this great printing house specializing in fine art printing www.dotornot.eu . I recommend this place in Prague for those who requires top-notch quality .
* * *

Včera jsem konečně našla tiskárnu, která splnila všechna moje očekávání, co do přístupu tak kvality tisku. Potřebovala jsem vytisknout dvě z mých digitálních maleb a musím říct, že krásnější výtisky jsem v životě neviděla. Taková sytost barev, hloubka, bezchybná kvalita, to vše na extra kvalitním Somerset papíře....prostě nádhera. Dokonalost. 

Takže pokud by si klient přál například výtisk z mé digitální tvorby, mohu zaručit top kvalitu...tedy tato skvělá tiskárna zaměřující se na umělecký tisk www.dotornot.eu . Tuto pražskou službu doporučuji všem, kteří požadují *top-notch* kvalitu.


Creation and Curiosity as giclée prints - Vznik a Zvědavost vytištěné 

Perfection. - Dokonalost.

No comments:

Post a Comment