August 30, 2013

Acrylic Painting - Peonies

This picture I painted for my mom's birthday. It does not seem, but required a lot of work and time. With large paintings an artist has to live much longer, but it's worth it. In frame it looks so gentle and light. My mom likes it. :)

Acrylics on canvas panel 50cm x 40 cm.

* * *
Tento obraz jsem namalovala pro mamku k narozeninám. Nezdá se to, ale vyžadoval hodně práce i času. S velkými obrazy malíř musí žít déle, ale stojí to za to. V rámu vypadá lehce a jemně. Mamce se líbí. :)

Akryly na sololitu potaženém plátnem 50cm x 40cm.

Flowers look almost abstract. - Květy vypadají až abstraktně.

No comments:

Post a Comment