May 14, 2013

Rediscovering Inks

It's been a long time since I last worked with inks and it is strange how something one left (forgot) a long time ago, brings a new dimension to the rediscovery. :) Time changes everything even look at the same thing.

The saturation ... is unsurpassed, refreshing. I used ink traditionally as part of drawing, then began to combine them with each other and finally mixed into acrylic paints. Everything is possible!

Collapse - mixed media (acrylics, inks) on paper 21cm x  17cm.
Structures - mixed media (acrylics, inks, markers) on paper 21,5cm x 21,5.

* * *
Už je to dávno, co jsem naposledy pracovala s tuší a je zvláštní, jak něco, co člověk opustil(zapomněl) už dávno, přináší nový rozměr po znovuobjevení. :) Čas všechno mění i pohled na stejnou věc. 

Ta sytost ... je nepřekonatelná, osvěžující. Použila jsem tuše tradičně, jako součást kresby, pak začala míchat mezi sebou a nakonec vmísila do akrylových barev. Všechno jde!

Pád - smíšená média (akryly, tuše) na papíře 21cm x 17cm.
Struktury - smíšená média (akryly, tuše, fixy) na papíře 21,5cm x 21,5cm.

Collapse - Pád

Structures - Struktury
Detail


No comments:

Post a Comment