April 29, 2013

Testing PaintsIt's certainly a year since I made this sampler of different kinds of paints. Swatches are on watercolor paper and I must say that helped me a lot. All paints are from one manufacturer Royal Talens (my favorite brand). I knew that oil paints are not used on paper, but I did not know exactly what will happen to them.

In short Acrylics passed perfectly, Gouache I can not use in coarse layer (when drying, coarse layer starts to crackle). And oil paint / oil paint mixable with water ... never ever use on nongessoed paper! Gesso is needed for oil paints.

* * *

Už je to jistě rok, co jsem si vyrobila tenhle vzorník různých druhů barev. Vzorník je na akvarelovém papíře a musím říct, že mi hodně pomohl. Všechny barvy jsou od jednoho výrobce Royal Talens (moje oblíbená značka). Věděla jsem, že olejové barvy se nepoužívají na papír, ale nevěděla jsem, co přesně se s nimi stane.

Ve zkratce akrylové barvy prošly na výbornou, temperky nesmím používat v hrubé vrstvě (při vysychání začne hrubá vrstva praskat). A olejovky/olejovky ředitelné vodou ... nikdy, nikdy, nikdy je nepoužívat na nenašepsovaný papír! Šeps je důležitý pro olejové barvy.
Oils - OlejovkyAs you can see almost no oil in the surrounding of paints, the paper absorbs oil during months.  Even though paint looks dried, oil is still slightly expanding (which apparently never dries out completely).
* * *
Jak vidíte skoro žádný olej v okolí barvy, papír olej nasákne v průběhu dlouhých měsíců. Ikdyž už je barva zaschlá, olej se pořád lehce rozšiřuje (ten zřejmě úplně nevyschne nikdy).freshly coated paints on paper - čerstvě nanesená barva na papíře

After a year. - Po roce.


Gessoed paper have diffrent texture than original. - Našepsováním získá papír jinou texturu.


Painted portrait with H2Oils (water mixable oil paints) on gessoed paper. (One year old)
The perfect result. No oil off track.
-
Portrét namalovaný H2Oils (olejovky ředitelné vodou) na našepsovaném papíře. (Rok staré)
Perfektní výsledek. Žádný olej mimo stopu.

No comments:

Post a Comment