June 16, 2013

Playing with Solder

When I went through toolbox, I found a solder with a nice, accurate tip. Well, what kind of artist would I be if I would not expand my horizons? :) It was a good idea to burn the outline, but the result is not good enough. Solder feels awkward and clumsy in my hands. I could not echieve fine outline and the smell when the tip touches the paper or wood ... bleh ... certainly does not smell like fire. Utilization I can see in mixed media, where solder can be used for the burning of certain area or for making some kind of  stamps (like linecut).
* * *
Když jsem procházela nářadí, narazila jsem na pájku s hezkým, přesným hrotem. No co bych to byla za kumštýře, kdybych si nechtěla rozšířit obzory? :) Nápad to byl dobrý, vypálit obrys, ale výsledek nic moc. S pájkou se mi pracuje těžce, v mých rukou je neohrabaná, těžkopádná. Přesné táhlé linie jsem ani za nic nemohla docílit a ten zápach, když se hrot dotkne papíru nebo dřeva... bleh... rozhodně nevoní jako ohniště. Využití vidím spíše ve smíšených médiích, tam lze použít pájku pro vypálení určitých míst,  pro výrobu jakýchsi  štočků, razítek, kde je výsledný otištěný obrys bílý (něco jako linoryt).

No comments:

Post a Comment