January 21, 2013

Acrylic Painting - The Journey

It was time again to work with traditional media .... and it was not easy.  Lot of things went wrong, but such is life, especially for painters. Several works I had to throw away and start again, but that's okay. :)

Life is a journey ...
* * *
Už bylo na čase zase pracovat s tradičními médii.... a nebylo to vůbec jednoduché.  Hodně se mi nepovedlo, ale takový už je život, obzvláště malířů. Několik prací jsem musela zahodit a začít znovu, ale to nevadí. :)

Život je cesta...
Journey - Cesta
Acrylic on paper 25cm x 32,5cm
Akryl na papíře 25cm x 32,5cm

Detail

Detail

No comments:

Post a Comment