February 9, 2013

Pencil Portraits

I managed to create several small portraits, but I have a big problem with their photographs. Ordinary small Camera and graphite whitch is reflecting light just do not go together.

Pencil on paper 12cm x 16cm.

* * *
Podařilo se mi vytvořit několik malých portétů, ale mám velký problém s jejich fotografiemi. Obyčejný foťáček a grafit odrážející světlo prostě nejdou dohromady.

Tužka na papíře 12cm x 16cm.


No comments:

Post a Comment