December 2, 2012

Digital Painting - Chic

For a long time I deal with serious topics and I needed a change, it's time to paint something more playful. :)
* * *
Už dlouho řeším těžká témata a potřebovala jsem změnu, je načase namalovat něco veselejšího. :)

Chic

No comments:

Post a Comment