November 22, 2012

Digital Painting - Front Line

There's always something to learn, improve and it was not otherwise this time.

She is determined, experienced, strong, wise and still beautiful, even though she has gone through many battles. She has tasted much...

* * *
Vždycky je se co učit, co zlepšovat a nebylo tomu jinak ani tentokráte.

Je odhodlaná, zkušená, silná, moudrá i stále krásná,  přestože již prošla mnoha bitvami. Zakusila mnohé... 


Front Line - Přední linie

Detail of original size - Detail originální velikosti

No comments:

Post a Comment