October 23, 2012

Digital Painting - Creation

The real end of things does not exist, there is always something new rising from the dust of the past. Fascinating how the universe responds, changes ... lives.

Where one ends, the other begins ....

* * *
Skutečný konec věcí neexistuje, vždy povstane něco nového z prachu minulého. Fascinující jak vesmír reaguje, mění se, ... žije.

Kde jedno končí, druhé začíná ....

Creation - VznikDetail of original size - Detail originální velikosti

Detail of original size - Detail originální velikosti

Detail of original size - Detail originální velikosti

No comments:

Post a Comment