September 29, 2012

Digital Paintings - The End

     Both paintings have the same theme (probably every artist comes over time to this point and I am sure it's not the last time) and that's The End. It can be viewed from many angles, it is not always just about the end of life, but also the ego, hope, joy and pain .... Yet there is no need of repentance, change is a natural course of all things.
***
     Oba tyto obrazy mají stejný námět (zřejmě každý výtvarník časem dojde právě do tohoto bodu a jsem si jistá, že to taky není naposled) a tím je Konec. Lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu, nejde vždy jen o konec života, ale také ega, nadějím, radosti i bolesti.... Přesto není třeba lítosti, změna je přirozeným dějem všech věcí.

At The End - Na konci

Time is Up - Čas se nachýlil


No comments:

Post a Comment