July 20, 2012

Pencil Drawings

I have rediscovered a pencil and square format. It's nice time to time *dust off * medium or try something new (otherwise it would be boring). So I have begun to draw the characters, rather imaginative.

I love little pictures. :)

Pencil on paper 16 cm x 16 cm.

 * * *

Znovu jsem objevila tužku a čtvercový formát. Je fajn si po čase *oprášit* médium nebo si vyzkoušet něco nového (jináč by to byla nuda). Pustila jsem se tedy do kresby postav, spíše fantazijních.

Miluju malé obrázky. :)

Kresby tužkou na papír 16cm x 16cm.Dryad - Dryáda

Angel - Anděl

Phoenix - Fénix

Shaman - Šaman

Summer - LétoNo comments:

Post a Comment