July 28, 2012

Digital Paintings

It's time to learn something new, try another medium. Working on a computer is different, even though I noticed that I approach to painting nearly identical compared to traditional media such as acrylics or pencil. I tend to paint rather than using all kinds of auxiliary tools. I create the whole image in MyPaint (I like the brushes) and for final editing I use Gimp.
 * * *
Nastal čas naučit se něco nového, vyzkoušet jiné médium. Práce na počítači je odlišná, ikdyž jsem si všimla, že přistupuji k malbě skoro totožně ve srovnání s tradičním médiem, jako jsou akryly nebo tužka. Mám tendenci spíše vymalovat obrázek než využívat všelijaké pomocné nástroje. Celý obrázek vytvořím v MyPaint (mám ráda jeho štětce) a pro závěrečné úpravy použiji Gimp.

Witch - Čarodějka

Untitled - Bez názvu

No comments:

Post a Comment