June 1, 2012

Acrylic Painting - Landscape

For a first time I had the opportunity to paint on stretched canvas and I must say, it's perfection. :) Working on it is different, interesting. The color is strong, brush glides over the surface and that tension, it's like paint on an organic surface.

The canvas is alive. (yes I know how strange it sounds, ...  but I am sure painters understand me)

Acrylic on canvas 25cm x 35 cm.


* * *
Poprvé jsem měla možnost malovat na napnuté plátno a musím konstatovat, je to dokonalost. :) Práce na takovém podkladě je jiná, zajímavější. Barva je výrazná, štětec hezky klouže po povrchu a to pnutí, je to jako malovat na organický povrch.

Plátno je živé. (ano vím, jak podivně to zní,... malíři mi budou jistě rozumnět)


Akryl na plátně 25cm x 35cm.


Original  

Initial sketch - Výchozí skica

Detail 

Detail

On the wall. - Na zdi.

The sides are also painted and picture can be hung without a frame.  
Boční strany jsou taktéž namalovány a obraz tak může být pověšen i bez rámu.

No comments:

Post a Comment