August 27, 2016

Acrylics vs Oils

I always wondered what is the difference between a picture painted with acrylic paints and picture painted with oil paints  . So I tried it. :) I can see the biggest difference in technique / approach to these mediums, and the perceived depth of the layers of paint. Each medium requires a different treatment, each brings advantages and disadvantages, and also depends on a theme or what are we trying to express ... but the result we can achieve is very similar. Judge for yourself.

* * *

Vždycky mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi obrázkem malovaným Akryly a obrázkem malovaným Olejovými barvami. Tak jsem to prostě vyzkoušela. :) Největší rozdíl vidím v technice/přístupu k těmto médiům a ve vnímané hloubce vrstev barvy. Každé médium vyžaduje jiné zacházení, každé přináší výhody a nevýhody, záleží také na tom o jaké téma jde, co a jak se snažíme vyjádřit ... ale ve výsledku můžeme dosáhnout velmi podobných výsledků. Posuďte sami.


Ferret - Fretka

Acrylics on paper / Oils on canvas panel
Akryly na papíře / Olej na destičce s plátnemNo comments:

Post a Comment