April 12, 2016

Digital Painting - Guardian of the Forest - remake

It happened so that the client wanted the print of Guardian of the Forest, but this is one of my first images digitally painted, and it was not big enough for quality printing. So I decided that I will paint it again, of course freely, it made no sense to just stick with the original picture, because my work same as myself, is evolving. It's nice to see what changes over time ... few realize the passage of time and what it brings ... fascinating. ^.^

* * *

Stalo se to tak, že si klientka přála výtisk Strážkyně lesa, ale ta jako jedna z mých prvních obrázků digitálně, neměla dostatečně velké rozlišení pro tisk. Tak jsem se rozhodla, že ji namaluji znova, samozřejmě volněji, nemělo smysl se přesně držet původního obrázku, protože má práce stejně jako já, se vyvíjí. Je fajn vidět, co všechno se mění v průběhu let ... málo si uvědomujem tok času a co všechno sebou přináší ... fascinující. ^.^


Guardian of the Forest - Strážkyně lesa
2012 & 2016


No comments:

Post a Comment