January 4, 2015

Pencil Drawing - Otters

I've always admired those nice illustrations of animals in old educational books ... but at first, artist has to grow into this .... so now, it is time for me. ^. ^

Pencil on paper 21cm x 30cm. (A4)
* * *
Vždycky jsem obdivovala ty příjemné ilustrace zvířat ve starých naučných knihách ... ale výtvarník k tomu  musí nejdřív dospět .... a tak teď nastal čas i pro mě. ^.^

Tužka na papíře 21cm x 30cm. (A4)

Otters - Vydry


No comments:

Post a Comment