September 11, 2013

Acrylic illustrations - Boy and Girl

It was nice to work on these illustrations, they are thematically relieved, colorful, playful, ... just fine. :) Each with slightly different processing ... interestingly, both approaches work. Superb.

Acrylic on paper 15 cm x 20 cm.

* * *
Bylo příjemné pracovat na těchto ilustracích, jsou tematicky odlehčeny, pestré, hravé, ... prostě fajn. :) Každá s lehce rozdílným zpracováním,... zajímavé, oba přístupy fungují. Supr.

Akryly na papíře 15cm x 20cm. 


Boy - Kluk

Detail
Girl - Holka

Detail

No comments:

Post a Comment