March 7, 2012

Acrylic Painting - Chaos


 At first glance it does not seems like that , but all of my works, at least for over the last year, are linked to one another. This connection is different, is material, technique, feeling or an idea. In this case I used a paint residues from the previous image (Common Midwife Toad), and there was also a clear idea to deny all that *affectation* and let the paints to sing their song. 

Mixed traditional media on paper 30cm x 40cm. (acrylics, marker, gel pen, gesso)

 * * *
Na první pohled to tak nevypadá, ale všechny mé práce, aspoň za poslední rok, navazují jedna na druhou. Tato návaznost je různá, spočívá v materiálu, technice, pocitu nebo myšlence. V tomto případě jsem použila zbytky barvy z předešlého obrazu (Ropuška Starostlivá) a dále tu byla také jasná myšlenka, popřít všechnu tu *uhlazenost* a nechat barvy promlouvat.

Smíšená tradiční média na papíře 30cm x 40cm. (akryly, fix, gelové pero, šeps)

Original

Detail

^.^

No comments:

Post a Comment