May 25, 2011

Becky

TinyWild created post to her journal, where she presented, among others, one of my paintings. It was so nice of her to draw attention to my work. Going through her ​​own gallery, I realized that she is already the proud owner of 19-year-old cat, Becky. I was thinking about what Becky had already experienced, what she saw, and it was clear that I need to paint her.

The image was created half-realistic, half-abstract, full of color, movement, emotions. The lower part of the picture is more concrete, earthy and upwards more vibrant, intriguing, as well as the life of a cat.

Perhaps the Aura, my cat, would live in a healthy such long life. :)


 * * *
TinyWild  vytvořila příspěvěk do svého deníku, kde představila mezi jinými i jeden z mých obrazů. Bylo od ní hezké takto na moji práci upozornit. Při procházení její vlastní galerie jsem zjistila, že je hrdou majitelkou již 19ti leté kočky, Becky. Přemýšlela jsem o tom, co všechno si už Becky zažila, co viděla a bylo jasné, že ji musím namalovat.

Vznikl tak obraz napůl realistický, napůl abstraktní, plný barev, pohybu, emocí. Spodní část obrazu je více konkrétní, zemitá a směrem vzhůru více energická, spletitá, stejně jako život kočičí.

Snad se i Aura, moje kočka, dožije ve zdraví tak požehnaného věku. :)

Becky  - Acrylic on paper 27cm x 37cm

Detail

Detail

Detail

No comments:

Post a Comment